Browsing Tag

پیوند کلیه

پیوند کلیه

پیوند کلیه پر است از سوالات و نکاتی که باید هر دو طرف اهدا کننده و دریافت کننده کلیه با آگاهی کامل از آن‌ها زیر تیغ جراحی بروند. پیوند کلیه چیست؟ پیوند کلیه یا Renal transplantation  عبارت است از قرار دادن کلیهٔ انسان از…