Browsing Tag

طراحی لوگو

انواع لوگو و روش های طراحی لوگو

انواع لوگو را بشناسید و تفاوت و مشخصات هر سبک را در طراحی بدانید. بهتر است ابتدا بدانیم چند نوع لوگو وجود دارد و چه تفاوتهایی دارند و سپس مشخص کنیم که ما کدامیک را می خواهیم. در اینجا، ما انواع لوگو را به پنج دسته تقسیم می کنیم، در ادامه…

آموزش طراحی لوگو 0 تا 100

آموزش طراحی لوگو گام اول معرفی انواع سبک در طراحی لوگو : طراحی لوگو بحثی گسترده می باشد . ما به صورت گام به گام شما را با این دانش اشنا می کنیم . حتما با سبک های مختلفی در طراحی لوگو آشنا شده اید . شناختن این سبک ها مهم می باشد و به شما…