Browsing Tag

سنگ مثانه

سنگ کلیه

سنگ کلیه چیست؟ تشکیل سنگ کلیه درشرایطی است که بلور‌های نمک اسیدی و املاحی که به صورت طبیعی در ادرار وجود دارند با‌هم جمع شده و به اندازه‌های بزرگتری درآیند. اندازه‌ی آن‌ها در موارد مختلف متفاوت می‌باشد. برخی از سنگ های کلیوی بسیار کوچک…