Browsing Tag

سرطان

سرطان کلیه

پیش از بررسی سرطان کلیه به شرح مختصر آن میپردازیم. کلیه‌ها یک جفت اندام لوبیایی شکل اند که در دو سمت ستون مهره‌ها در قسمت پشت شکم قرار دارند. هر کلیه به اندازه یک مشت می‌باشد. کلیه‌ها بخشی از دستگاه ادراری می‌باشند. کلیه باتولید ادرار،…