Browsing Tag

آرایش چشم

چگونه چشمان درشت و براق داشته باشیم

رمز و راز آرایش چشم های درشت و براق چشمان براق، نسبت به چشم های کدر و خسته، بزرگ تر و زیباتر به نظر می رسند. با استفاده از خط چشم سفید و یا دیگر تکنیک های آرایشی می توان خیلی سریع چشم ها را درخشان نشان داد. همچنین با استفاده از مواد طبیعی…