بررسی موضوع چند همسری در مردان

تمایل مردان به داشتن چند همسر از کجا نشات می گیرد . بررسی بنیادی موضوع چند همسری در مردان

در تحلیل فرایند های ازدواج، انتخاب همسر و روابط جنسی، به لحاظ قدمت و هم حساسیت حیاتی آن، باید نقش های پیچیده یی که در بطن این رویکردها نهفته، مورد ملاحظه قرار گیرد.

روابط جنسی دو کارکرد عمده دارد :

اول، لذت بخشیدن و ایجاد فرح ذاتی معطوف به فرایندهای احساس هستی .

دوم، تولید مثل و تثبیت نهاد خانواده.

در این میان، مهم ترین نکته ای که به روابط اجتماعی در حوزه رفتارهای جنسی برمیگردد، انتخاب های سوژه های جنسی یا تولید مثل است. ما با کارکرد های جسمی متفاوت و روحیات مختلف جنس مذکر و مونث مواجه هستیم. از یک سو، جنس مذکر، میل جنسی فراوان و قدرت بارور کردن چندین نفر در مدت زمان کوتاهی را دارد. اما، توان جنسی جسمی محدودی هم دارد که بر این اساس نمی‌تواند نامحدود رفتار کند. از طرفی، یک زن قدرت باروری محدودی دارد – در هر سال، یک بار –  اما توان انجام عمل جنسی اش نامحدود است. در این جا البته خواست و تمایل عاطفی برای اینکار مد نظر نیست.

پس هر کدام از زن و مرد، در رفتارهای جنسی توانایی ها و محدودیت هایی مخصوص به خود را دارند.

به نظر می رسد برخوردهای  ملاحظه کارانه و توام با عفاف غالب بانوان در ارتباط با آقایان برخاسته از ملاحظات بسیار از بعد تکاملی و زیست شناختی ست. اگر خانم ها به راحتی در خصوص ایجاد رابطه جنسی با آقایان تمایل نشان می‌دادند، چند اتفاق ناخوشایند، تکامل را با دردسر مواجه می کرد. یکی اینکه، مردها دچار خستگی جنسی و از دست دادن توان جسمی می شدند. دوم اینکه، فرایندهای عمل اجتماعی و کار و شکار و تهیه لوازم حفاظت از فرزندان و خانواده و تغذیه، دچار اشکال و وقفه می شد. سوم اینکه، تعداد زاد و ولد غیرمسئولانه بالا می‌رفت و هیچ مردی- بخصوص در دوران قدیم –  ایمان پیدا نمی‌کرد کدام بچه از آن اوست،  و در نتیجه، کلا نهادی به نام خانواده و تولیت اقتصادی این نهاد، هیچگاه شکل نمی گرفت و خانواده ها بی سرپرست می ماندند.

تمام این موارد و مواردی از این قبیل، خانم‌ها را به نوعی خودداری از روابط بی نهایت کشانده و قناعت از بعد فیزیولوژیک و روان شناختی را در اتخاذ شریک جنسی یا رابطه جنسی سرلوحه زندگی ایشان نموده است.

زن دوم

نکته حساس در خصوص مردان اینجاست که، در گذشته های دور، به لحاظ شدت مرگ و میرها و همچنین کم شدن تعداد مردان در اثر جنگ ها و حوادث، موضوع چند همسری میان مردها با توجه به توانایی فیزیولوژیک آنها در قالب های رعایت شئون عرفی مرسوم گردیده بود. اما در عصر حاضر، ضمن آنکه نیازهای گذشته در خصوص چند همسری برطرف گردیده، اما کنجکاوی های جنسی و تعدد طلبانه آقایان همچنین پایدار مانده است. در حالی که بیشتر زن ها چندان دلیلی بر تغییر رفتار جنسی خود نمی‌بینند، ولی مردان به دنبال ادامه رفتارهای خود، اما بدون نیت تولید مثل می باشند.

همچنین بازار روسپیگری را در بعضی جوامع رونق بخشیده است. یعنی پدیده نسلی کنار رفته و، روابط جنسی، سویه‌یی تنانه پیدا نموده است. روابط جنسی که قدیم بیشتر در حوزه عواطف بین فردی، عشق های رمانتیک و تولید مثل کاربرد داشت، اکنون برای بعضی طرف‌ها در بسیاری از جوامع صرفاً کارکرد اقتصادی یا تنانگی پیدا کرده است، و جالب اینکه در این جوامع، بسیاری مردها از این وضعیت اجتناب نمی کنند.

و اما از بحث فوق در خصوص حجاب و عفاف زنانه هم می‌توان بهره برد. یعنی بسیاری که میپرسند چرا مردان چنان حجاب و عفاف سختگیرانه ندارد، جوابشان را از مبحث فوق الذکر خواهند گرفت. خلاصه اینکه، زن مسئولیت فیزیولوژیک و تکاملی و بعضا مذهبی دارد که هیجان ها و تکانه های زودگذر و آماده تحریک مردها را بی سبب بر نینگیزد و اجازه ندهد قوامین و سرپرست های خانواده‌ها از مسیر اداره امور مربوط به کانون های مورد سرپرستی خود خارج شوند و همین طور نیروهای جسمی خود را به تحلیل برند .

 

حتما بخوانید:   دلایل خیانت زوج ها و شرکای جنسی به یک دیگر

Leave A Reply

Your email address will not be published.