Browsing Category

یوگا

یوگا چیست؟

یوگا فرایند كشف خود شناسی را در پی‌دارد و علاوه بر فوایدی كه برای افراد دارد برای جامعه نیز می‌تواند مفید باشد.
در واقع نمی‌توان گفت یوگا فقط یك ورزش بدنی است چون پژوهش‌های علمی ثابت می‌كند كه یوگا نه تنها بر جسم انسان تاثیر می‌گزارد بلكه در تنظیم نیروی پرانیك یا انرژی حیاتی و جریان آن و همچنین بر ضمیر انسان نیز موثر می‌باشد.

یوگا علم حیرت انگیزی است كه تفكر استدلال و منطق را در سطح عالی به انسان هدیه می‌كند.
یوگا به معنی اتحاد است و منظور از یوگا اتحاد و یگانگی با وجود درونی است. برای رسیدن به این اتحاد تعداد حالات و وضعیت‌هایی وجود دارد كه آسانا نامیده می‌شود. كه با حركات یا تمرینات ژیمناستیك نرمش‌ها و بدن سازی نباید اشتباه گرفت.

مفهوم و معنای یوگا ( اتحاد و یگانگی ) با وجود درونی است كه با رفع دو گانگی فكر و ماده و حرکت به یك واقعیت متعالی در درون عملی می‌شود. آسانا به معنی قرار گرفتن در وضعیت و حالتی كه در آن میتوان روحی و جسمی خونسرد و راحت بود و در آرامش كامل قرار گرفت.

برنامه آموزشی یوگا به گونه ای طرح ریزی شده كه به توسعه بافت شخصیت منتهی می‌شود.

آسانا

آسانا به علت کشش‌های عضلانی و ماساژ اعضا و غدد داخلی و ایجاد هماهنگی بین اعضاء بدن و سیستم اعصاب برای ایجاد سلامتی و رفع بیماری‌ها بسیار موثر بوده و به تمرین كننده سلامتی اعطا می‌كند و بطور خارق العاده‌ای در تسكین و بهبود بسیاری از بیماری‌ها و حتی بیماری‌های غیر قابل علاج مفید واقع می‌شود. و می‌تواند درد را از بین ببرد یا قابل تحمل نماید.

هدف از تمرین آسانا ی یوگا ( حرکات اصلی یوگا ) توسعه شخصیت، روانی و روحی است.

هدف از تمرین‌های ورزشی حفظ سلامت و كسب قدرت بدنی از طریق تقویت جسم و عضلات و استخوان‌ها است. تمرینات جسمی علاوه بر سرعت حركت نیازمند تنفس زیاد است كه كار قلب و سیستم تنفسی را زیاد می‌كند و در نتیجه خستگی و كم شدن انرژی حیاتی را موجب می‌شود.

ورزشكاران جوان در حین تمرینات ورزشی خود را سالم احساس می‌كنند اما با رشد تدریجی بدن زمان اعضای بدن به علت كهولت كارایی خود را نسبت به وظایفی كه دارند از دست می‌دهند . آنگاه دچار مشكلات تنفسی یا بیماری‌های روماتیسمی می‌شوند و این بدان دلیل است كه بیشتر از حد معمول از محل‌های ارتباط و اتصال استخوان‌ها با هم استفاده شده است.

1- آساناهای یوگا جامع ترند و بتدریج با وا نهادگی و تمركز انجام می‌شوند كه سیستم درونی و بیرونی را تحت تاثیر قرار می‌دهند از این رو سیستم اعصاب. غدد داخلی و اعضای درونی و یرونی تشویق می‌شوند كه بطور صحیح عمل كنند.
ضمناً آساناها اثر فیزیكی روانی دارند و در بهبود ناتوانایی‌ها موثر بوده و فاقد محدودیت‌ها برای افراد تندرست یا ناسالم هستند. جوان یا پیر می‌توانند این تمرین‌ها را انجام دهند‌.

چرا یوگا؟

با انجام یوگا هورمون‌های مختلف در سطح بدن متناسب ترشح می‌شوند و سلامتی بدن را تامین می‌كنند. با ایجاد سلامتی علاقه به حیات و ادامه زندگی افزایش می‌یابد.

از طریق انجام تمرین‌های منظم یوگا، عضلات، استخوان‌ها، دستگاه تنفسی، دستگاه دفعی و گردش خون هماهنگ می‌شوند و تمرین‌های یوگا به بدن قابلیت انعطاف می‌دهد و انسان را در تطابق با تغییرات محیط توانا می‌كند و با تحریكات و ترشحات دستگاه گوارش جذب و دفع نظم ایجاد می‌كند كه اثرات مستقیمی به ایجاد تعادل در اعصاب سمپاتیك وپارا‌سمپاتیك دارد‌.
خلاصه آنكه تمرینات یوگا بدن رادر حالت تعادل و خوب نگه می‌دارد و بدن نا‌سالم را بسوی سلامت هدایت می‌كند.

تمرینات یوگا مشابه داروست كه متناسب با توانایی، ظرفیت وحساسیت بدن انسان تجویز می‌شود. همانگونه كه نسبت مصرف دارو باید رعایت شود تا منجر به نتیجه گردد.
تمریناتمدیتیشن نیز باید زیر نظر استاد و به مقدار مشخص انجام شوند. در غیر این صورت نتایج حاصله رضایت بخش نخواهد بود.

هاتا یوگا :

شخص را قادر می سازد بوسیله تمریناتی بر مقاومت طبیعی خود افزوده وسلامتی را در حیطه جسم ذهن تجربه كند وبر واكنشهای عصبی غیر ارادی خود كنترل و تسلط داشته باشد .

راجا یوگا :

با این روش به كنترل و انظباط ذهن دست می‌یابیم .با انجام این تمرین‌ها مهارت‌های ذهنی افزایش پیدا كرده، میزان دقت، تمركز، اراده، حافظه و سایر توانای‌های ذهنی تقویت می‌شود.

● سلامتی چیزی بیش از بیمار نبودن است.

چینی‌ها معتقدند سلامتی تركیبی از سلامت روح، ذهن و جسم می‌باشد و سلامت كامل با تعادل این سه سیستم امكان پذیر است. آنان معتقدند تعادل بسیار حیاتی و مهم است و هر عضوی با اعضا ء مرتبط دیگر باید در حال تعادل باشد تا انرژی مثبت در همه بدن ایجاد شود و سلامت كامل برقرار شود.